0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 1x1
NIkola Jokic
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۱:۳۵
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۱۵
LeBron James
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۹:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۹:۵۵
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۰:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۵۵
LeBron James
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۰۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۰:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۱:۴۵
LeBron James
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۱:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۰۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۱۵
LeBron James
۱۱
۷
Kevin Durant
Finished
۰۲:۲۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۳۵
Joel Embiid
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۲:۵۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۳:۲۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۳:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۵
LeBron James
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۰۵
Stephen Curry
۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۴:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۴:۵۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۱۵
LeBron James
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۵:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۵:۵۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۶:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۶:۴۵
Jimmy Butler
۱۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۵۵
Michael Jordan
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۰۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kevin Durant
Finished
۰۷:۱۵
Stephen Curry
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۳۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۴۵
LeBron James
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۸:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۸:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۳۵
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۸:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۰۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۲۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۹:۴۵
Stephen Curry
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۰۵
Joel Embiid
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۴۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۱۲:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۱۲:۳۵
LeBron James
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۲:۴۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۵۵
Luka Doncic
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۳:۱۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۱۳:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۵۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۰۵
LeBron James
۴
۱۰
Giannis Antetokounmpo
inprogress
۱۴:۱۵
Joel Embiid
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
  World NBA 2K23 Cyber League
Phoenix Suns (Cyber)
۸۵
۱۰۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۹۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۵
۱۰۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۶
۱۱۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۸۹
۸۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۱۶
۱۱۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۰
۱۲۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۸
۹۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۲
۵۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۰:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۴۸
۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۷
۵۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۰
۴۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۸۸
۱۱۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۳۰
۴۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۰
۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۴۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۱
۸۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۲۹
۴۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۴۳
۴۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۰
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۴۱
۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۲:۴۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۸
۲۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۱
۱۰۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۴۶
۳۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۴۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۱
۴۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۰۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۳۶
۳۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۳
۲۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۴:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۶
۴۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۱۱۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۴۹
۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۴۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۷
۱۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۴۰
۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۶:۰۰
Utah Jazz (Cyber)
۲۷
۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۷۹
۱۰۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۰
۵۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۳
۳۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۶
۵۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۵۳
۴۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۲۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۷
۵۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۴۰
Miami Heat (Cyber)
۳۸
۳۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۹
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۳۹
۴۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۲۰
Chicago Bulls (Cyber)
۳۳
۴۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۴۰
Miami Heat (Cyber)
۲۸
۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۵۹
۳۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۳۶
۴۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۹
۳۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۱:۲۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۳۹
۳۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۴۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۳
۷۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۴۳
۴۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۳۷
۴۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۴
۶۹
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۱۳:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۹
۴۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۱
۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۴۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۴۲
۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
-
-
Minnesota Timberwolves (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
  World NBA 2K22 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۸۰
۶۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
CSKA (cyber)
۶۶
۵۶
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۲
۶۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Zenit (Cyber)
۷۴
۶۵
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۲:۳۵
CSKA (cyber)
۴۰
۶۹
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Olimpia (cyber)
۷۸
۷۱
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Monaco (cyber)
۷۴
۷۹
Maccabi (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Barcelona (Cyber)
۶۸
۷۳
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۹
۳۹
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۵۹
۶۹
Maccabi (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
CSKA (cyber)
۷۱
۹۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۳
۴۷
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Olimpia (cyber)
۵۲
۸۵
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Baskonia (Cyber)
۶۷
۵۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۲
۷۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Real Madrid (cyber)
۸۲
۵۷
Maccabi (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۱
۵۶
Monaco (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۴
۷۰
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۸۰
۷۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۳
۶۶
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Olimpia (cyber)
۷۱
۸۵
CSKA (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۴
۵۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۲
۶۴
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۸
۶۳
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۵
۶۵
CSKA (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Baskonia (Cyber)
۶۹
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۳
۸۰
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۴۹
۶۸
Zenit (Cyber)
inprogress
۱۳:۳۵
Barcelona (Cyber)
۲۳
۱۹
Crvena Zvezda (cyber)
inprogress
۱۴:۰۵
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Golden State Warriors (Cyber)
۹۸
۱۰۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۸۶
۹۴
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۷
۱۱۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Dallas Mavericks (BULLDOZER)
۶۶
۵۸
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۰:۰۶
Golden State Warriors (KOBRA)
۷۲
۶۲
Pheonix Suns (KOBOLD)
Finished
۰۰:۱۶
Dallas Mavericks (BULLDOZER)
۸۰
۷۴
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۰:۳۸
Phoenix Suns (OREZ)
۸۶
۶۹
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۱:۱۰
Phoenix Suns (OREZ)
۸۰
۶۴
Dallas Mavericks (BULLDOZER)
Finished
۰۱:۴۲
Phoenix Suns (OREZ)
۸۶
۶۷
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۲:۱۴
Dallas Mavericks (DEEP)
۵۵
۵۸
Golden State Warriors (KOBRA)
Finished
۰۲:۲۴
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۶۷
۶۸
Dallas Mavericks (BULLDOZER)
Finished
۰۲:۴۶
Memphis Grizzlies (OREZ)
۵۸
۷۰
Los Angeles Lakers (BULLDOZER)
Finished
۰۳:۱۸
Los Angeles Lakers (BULLDOZER)
۶۹
۷۰
Memphis Grizzlies (OREZ)
Finished
۰۵:۲۶
Los Angeles Lakers (BULLDOZER)
۶۰
۷۲
Memphis Grizzlies (OREZ)
Finished
۰۶:۳۰
Los Angeles Lakers (BULLDOZER)
۶۷
۶۱
Memphis Grizzlies (OREZ)
Finished
۰۸:۰۶
Memphis Grizzlies (OREZ)
۷۹
۶۰
Los Angeles Lakers (BULLDOZER)
Finished
۰۸:۳۰
Golden State Warriors (SKYFOX)
۶۵
۷۱
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۰۹:۵۸
Cleveland Cavaliers (SURGEON)
۷۹
۷۶
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۱:۰۲
Phoenix Suns (SHARD)
۶۹
۹۱
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۱:۳۴
CLE Cavaliers (SILVER)
۶۸
۶۶
Phoenix Suns (TYCOON)
Finished
۱۱:۴۴
Cleveland Cavaliers (SURGEON)
۷۰
۸۰
Golden State Warriors (SKYFOX)
Finished
۱۲:۰۶
Cleveland Cavaliers (SURGEON)
۷۰
۸۴
Phoenix Suns (SHARD)
Finished
۱۲:۳۸
Golden State Warriors (SKYFOX)
۷۵
۷۱
Phoenix Suns (SHARD)
Finished
۱۳:۱۰
CLE Cavaliers (SILVER)
۷۵
۶۱
Phoenix Suns (TYCOON)
Finished
۱۳:۲۰
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۲۹
۲۵
Phoenix Suns (SHARD)
inprogress
۱۴:۱۴
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید