0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Jack Main
۴
۳
van Der Horst Michel
Finished
۱۵:۳۰
Shane McGuirk
۲
۴
Harrington Ryan
Finished
۱۵:۵۰
Thibault Tricole
۲
۴
Harrington Ryan
Finished
۱۷:۱۵
Harrington Ryan
۱
۴
Lisa Ashton
Finished
۱۸:۲۵
Steve West
۴
۱
Daniel Lee
Finished
۰۰:۵۵
Dan Read
۱
۴
Lee Shewan
Finished
۰۱:۱۰
Steve West
۳
۴
Dan Read
Finished
۰۲:۵۰
Lisa Ashton
۳
۴
Thibault Tricole
Finished
۱۶:۰۵
van Der Horst Michel
۴
۳
Thibault Tricole
Finished
۱۶:۴۰
Shane McGuirk
۰
۴
Lisa Ashton
Finished
۱۷:۰۰
Shane McGuirk
۴
۲
van Der Horst Michel
Finished
۱۸:۴۰
Lisa Ashton
۴
۰
Jack Main
Finished
۱۹:۰۰
Lee Shewan
۲
۴
Maat Patrick
Finished
۰۰:۳۵
Maat Patrick
۱
۴
Steve West
Finished
۰۱:۳۰
Daniel Lee
۴
۳
Dan Read
Finished
۰۱:۴۵
Lee Shewan
۳
۴
Steve West
Finished
۰۲:۰۵
Maat Patrick
۳
۴
Daniel Lee
Finished
۰۲:۲۰
Daniel Lee
۴
۱
Lee Shewan
Finished
۰۲:۵۵
Dan Read
۱
۴
Maat Patrick
Finished
۰۳:۲۵
Harrington Ryan
۱
۴
Jack Main
Finished
۱۶:۲۵
Jack Main
۳
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۷:۳۵
Lisa Ashton
۳
۴
van Der Horst Michel
Finished
۱۷:۵۰
Jack Main
۴
۳
Thibault Tricole
Finished
۱۸:۰۵
Thibault Tricole
۰
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۹:۱۵
van Der Horst Michel
۱
۴
Harrington Ryan
Finished
۱۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید